Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 09/06/2024
- Kết thúc: 12h15 ngày 09/06/2024


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất
  • Hỗ trợ Vip Bạch Kim cho toàn thể thành viên đến ngày 28/06/2024 thu hồi.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…


Chú ý: Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..

Mong các bạn thông cảm.