Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00p ngày 27/04/2024
- Kết thúc: 23h59p59s ngày 11/05/2024


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 40 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
Happy Maianh 21
Loại > 10% thành viên Clone
2.077 351.273
AE3M IIIIIIIII 12 550 106.897
Ko đạt
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.

Các thành viên Clone trùng IP/ HWID của Guid: Happy
2xx1 - 117.5.153.68
3xx1 - 117.5.153.68
DKtop1 - 117.5.153.68
DkZest - 117.5.153.68
EFMaianh - 117.5.153.68
Maianh - 117.5.153.68
zesttt - 117.5.153.68


chem - 58.187.229.251
MeGai - 58.187.229.251
coco - 58.187.229.251

GoodDog - 171.241.14.137
Lananh34hd - 1.54.42.60
ChoiChoCo - 171.252.188.237
MessThanh - 113.23.42.12
MinhHai - 113.23.42.12
Mizh - 14.177.1.192
OneKill01 - 14.173.75.150
thietbinh - 171.243.48.9
TRUMMRF - 116.96.45.22
WhiteKing - 14.226.23.74
ZzVuHaozZ - 113.178.241.241


- Các Guild có số thành viên Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 40 nhân vật Reset cao nhất BXH Anh Hùng ngày cuối.)