Update ngày 29/4/2024
Nguyên liệu đồ thường chỉ xoay ra đồ thường cấp 2
Cụ thể xem tại
>>> Đây <<<