Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h45 ngày 17/03/2024
- Kết thúc: 13h00 ngày 17/03/2024


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • Mở lại Event Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle) không hoạt động.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…


Chú ý: Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..

Mong các bạn thông cảm.