Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 PhútThời gian:- Bắt đầu: 15h10 ngày 18/02/2024- Kết thúc: 15h25 ngày 18/02/2024Phạm vi:- Toàn bộ Server​Nội dung cập nhật:
  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • Kết thúc Event Xuân Giáp Thìn 2024
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…

Chú ý: Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..Mong các bạn thông cảm.