Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/10/2023
- Kết thúc: 24h00' ngày 12/11/2023


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
24hPK KingOfWar 20
Loại > 10% Thành Viên Clone
1.630 298.856
NatRuou Happy 9
Loại > 10% Thành Viên Clone
1.340 228.882

Những thành viên Clone ko nằm trong BXH top 70 của Guild 24hPK:
(dkdk, dkdkdk, dwdw, MaiAnhChen, nh0clyx, Pussy, RFzest) Lớn hơn 10% tổng số thành viên trong Guild.
- Các Guild có số thành viên Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)
Những thành viên Clone trùng IP của Guild NatRuou:
Happy - 14.162.183.102
Kane - 14.162.183.102
Omega - 14.162.183.102
Omely - 14.162.183.102
OmeMeo - 14.162.183.102
XeTang - 14.162.183.102

Lớn hơn 10% tổng số thành viên trong Guild.
- Các Guild có số thành viên Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)