Sau 1 tháng trải nghiệm sv thì mình có 1 góp ý như sau:
Boss vàng quá mạnh, khiến box Kundun mất giá trị. Vì khi có thể đi săn Boss vàng thì mình đã có thể ăn được Kundun/ Medusa để lấy đồ SS8 và 400 rồi.
Event boss vàng gần như không có ai hứng thú. BQT có thể khiến boss vàng yếu bớt để anh em đầu game có hứng thú để đi săn boss vàng hơn.
Tks BQT