Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 19/08/2023
- Kết thúc: 12h15 ngày 19/08/2023

Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:
  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • Fix lỗi giết boss Selupan trong Event Raklion không drop đồ.
  • Chuyển tất cả mua bán OffTrade khi dùng ngọc qua ngân hàng ngọc.
  • Add phím F3 bật tắt Off Attack.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…


Chú ý: Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..

Mong các bạn thông cảm.