Cần bán acc DL sv Anh Hùng
Thông tin acc :
Wing 4 + 13 top PH
Sét hoả long cấp 2 + 11
- Full 3 op vip : 4% hp - 4% gst - 5% phản dame
- Full 5 socket vip
Vũ khí + 11 : 10%-2% 5 sk vip
Khiên thập tự : 3 op 5sk
Ring pen 2op top PH

Kèm 1 sét Đế vương 2op - 3 đến 5 sk + wing 3 + 11 Top Ph