Chào toàn thể Member MuViet24h.Net

Từ ngày 2/2 server Anh Hùng sẽ áp dụng Điều Kiện Reset và Point nhận được theo mức RS như sau.

Update ngày: 2/2/2023

Reset Level Gcoin Vpoint Point ML
1 - 5 170 (170) 200 240 350 100
6 - 10 190 (190) 250 300 300 50
11 - 50 200 (200) 300 360 220 50
51 - 100 220 (220) 350 420 200 50
101 - 200 290 (290) 400 480 120 50
201 - 300 310 (310) 450 540 80 50
301 - 400 340 (340) 500 600 60 50
401 - 500 390 (390) 600 720 40 50
501 - 1000 395 (395) 800 960 30 50
1001 - 5000 395 (395) 1000 1200 20 50

Update ngày: 4/2/2023
(thêm mốc điều kiện RS và giảm bớt số Point nhận được máy chủ Anh Hùng)
Reset Level Gcoin Vpoint Point ML
1 - 5 170 (170) 200 240 350 100
6 - 10 180 (180) 250 300 320 50
11 - 20 190 (190) 280 336 250 50
21 - 50 200 (200) 300 360 170 50
51 - 100 220 (220) 320 384 150 50
101 - 150 240 (240) 350 420 120 50
151 - 200 290 (290) 400 480 90 50
201 - 250 320 (320) 500 600 80 50
251 - 300 340 (340) 600 720 65 50
301 - 350 370 (370) 800 960 55 50
351 - 400 380 (380) 1000 1200 45 50
401 - 500 390 (390) 1000 1200 35 50
501 - 1000 395 (395) 1000 1200 25 50

- Cụ thể mức point sẽ được tăng lên sau mỗi lần Reset, các thành viên sẽ nhận được nhiều point hơn tương tự như máy chủ Thiên Sứ đang áp dụng.
- Sau khi MAX RS trong game các bạn hãy ra Web Reset Vip 1 lần để nhận point theo Bảng Điều Kiện Reset mới áp dụng.
- Những thành viên nay đã reset lần cuối ngoài web rồi vui lòng chờ sang ngày mới Reset tiếp.

Chú ý: Bảng điều kiện Reset và Point Reset này đăng áp dụng riêng cho từng Server. BQT sẽ thay đổi nếu thấy không hợp lý hoặc có góp ý từ phía Member.

BQT Thông báo!.