Chào toàn thể member MU

Từ ngày 24/01/2023 các bạn có thể sử dụng lệnh làm nhiệm vụ nhanh trong game bằng cách gõ lệnh.

Lệnh Làm Nhiệm Vụ

  • /nv3 : Hoàn thành tất cả nhiệm vụ


Chức năng làm nhiệm vụ ngoài web sẽ đóng lại vì đã miễn phí làm nhiệm vụ bằng lệnh trong Game.
Thay vào đó sẽ tăng mức phí đổi giới tính từ 50.000 Gcoin KM lên thành 100.000 Gcoin KM.

Update thêm chức năng mua Danh Hiệu được sử dụng tiền tệ là Gcoin KM.
Ưu tiên trừ gcoin KM trước, nếu Gcoin KM thiếu sẽ trừ thêm bên Gcoin Chính.
(Danh hiệu sẽ nâng thêm giá)

BQT thông báo!.