Các thành viên có tên trong danh sách vui lòng dọn trống 4 hàng ngang trên cùng thùng đồ chung và đăng kí tại topic này để nhận giải theo mẫu sau:

Tên nhân vật:
Top :
Nhận giải thưởng Top:...
Option nhận thưởng:...
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

Chú ý:
các thành viên dọn sạch thùng đồ chung, không phải thùng đồ cá nhân (V),đăng ký nhận giải, đến khi có thông báo (Đã trao) bên dưới đăng ký nhận giải của bạn mới được mở thùng đồ chung lấy đồ.
- Top cao có thể đổi sang giải Top thấp (chỉ đổi trong quá trình nhận giải, nhận giải xong ko thể đổi ngược lại.)

Event Đua Top Phú Hộ Tháng 12.

*Thời gian: Từ 0h ngày 23/12 đến 24h ngày 13/01
*Nguyên tắc:
- Hệ thống sẽ tính người chơi có tổng số lượng thẻ nạp nhiều nhất trong thời gian diễn ra Event.
- 3 Người chơi có số lượng thẻ nạp nhiều nhất sẽ được chọn làm người trúng giải.
- Bằng Gcoin nạp sẽ tính thời gian nạp lần cuối (Ai nạp sớn hơn đứng trên)

Giải Thưởng:

Top Nạp Thẻ
Gcoin > 2.000.000 Gcoin > 3.500.000 Gcoin > 5.000.000
Được + thêm 1 Op tùy chọn vào 1 Item Được + thêm 2 Op tùy chọn vào 1 Item Được + thêm 3 Op tùy chọn vào 1 Item

(Đạt mốc nạp nào các bạn chỉ nhận được phần thưởng của mốc nạp đó, ko cộng dồn.)
Chú ý: Item sau khi được cộng thêm Option tối đa là 3 op.
Option ko áp dụng cộng cho Wing, Item Thần, Ring Pen...
.

Top 1: 1 Set 380 + Luck + 2 Op Tùy Chọn
Top 2: 1 Wing 3 + Luck + 1 Op Tùy Chọn
Top 3: 1 Wing 2,5 + Luck + 1 dòng tùy chọn

Có thể Đổi sang giải thưởng:
STT Phần Thưởng
Top 1 1 Bộ Ring Pen 2 Op Tùy Chọn + 9
Top 2 1 Bộ Ring 2 Op Tùy Chọn + 9
Top 3 1 Bộ Ring 2 Op Tùy Chọn

Top 4 PH trở đi nạp tối thiểu 1 Triệu Gcoin sẽ nhận được 1 Ring hoặc 1 Pen + 2op tùy chọn.
Chú ý: Tối thiểu Tổng giá trị thẻ nạp Từ 1.000.000 Gcoin trở lên mới có cơ hội nhận giải.

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 ZzHacAmzZ 1650000
2 ChinChin 1100000
3 BoCuaBan 1012000
4 Nino 1010900
5 Minku 1001000