Các thành viên có tên trong danh sách vui lòng dọn trống 4 hàng ngang trên cùng thùng đồ chung và đăng kí tại topic này để nhận giải theo mẫu sau:

Tên nhân vật:
Top :
Nhận giải thưởng Top:...
Option nhận thưởng:...
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

Chú ý:
các thành viên dọn sạch thùng đồ chung, không phải thùng đồ cá nhân (V),đăng ký nhận giải, đến khi có thông báo (Đã trao) bên dưới đăng ký nhận giải của bạn mới được mở thùng đồ chung lấy đồ.

- Yêu cầu các thành viên đăng ký nhận đúng giải chủng tộc được giải.
(Với các thành viên cố tình đăng ký sai Set chủng tộc, BQT sẽ trao đúng Set theo chủng tộc và Op đăng ký ngoài diễn đàn và ko hỗ trợ đổi lại Op)
- 2 Op tự chọn sẽ trao đồng bộ cả set, ko trao mỗi món 2 op khác nhau.
- Top cao có thể đổi sang Item Top thấp (Yêu cầu phải đúng set của chủng tộc được giải)
- Sau khi đã đăng ký và BQT thông báo (Đã trao giải) Các bạn ko thể đổi lại Option, mọi vấn đề liên quan đến đổi Set Event hoặc Op mời các bạn sang Topic


Đua Top 15 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 07/10/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 21/10/2022
Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
20/10 - 21/10 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến. (Nhận giải xong các bạn được phép ĐGT)
Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Nội Dung:
- Tính tổng số lần RS của nhân vật
- Mỗi class sẽ có 3 giải thưởng dành cho 3 người đứng đầu class đó .
- Bằng LV/RS sẽ tính thời gian nhân vật nào RS lần cuối sớm nhất.
- Các Set Item ko bao gồm vũ khí, riêng RF và MG set Item chỉ có 4 món.

Phần thưởng:

CLASS DK
Xếp hạng DK Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Thần Long + Luck + 2 Option +9 + 12op
1
2 Bộ Rồng Xanh + Luck + 2 Option +9 + 12op
1
3 Bộ Rồng Đỏ + Luck + 2 Option +9 + 12op
1


CLASS DW
Xếp hạng DW Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Ma Vương + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
2 Bộ Triệu Hồn + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
3 Bộ Ma Thuật + Luck + 2 Option +9 + 12op 1


CLASS ELF
Xếp hạng ELF Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Thánh Nữ + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
2 Bộ Giai Nhân + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
3 Bộ Kim Ngân + Luck + 2 Option +9 + 12op 1


CLASS MG
Xếp hạng MG Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Cuồng Phong + Luck + 2 Option +9 + 12op
1
2 Bộ Lôi Phong + Luck + 2 Option +9 + 12op
1
3 Bộ Phong Vũ + Luck + 2 Option +9 + 12op
1


CLASS DL
Xếp hạng DL Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Chí Tôn + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
2 Bộ Hắc Vương + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
3 Bộ Huyền Thuyết + Luck + 2 Option +9 + 12op 1


CLASS SUM
Xếp hạng SUM Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Phục Ma + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
2 Bộ Ma Pháp+ Luck + 2 Option +9 + 12op 1
3 Bộ Hỏa Thiên + Luck + 2 Option + 9 + 12op 1


CLASS RF
Xếp hạng RF Phần thưởng Số lượng
1 Bộ Quyền Lực + Luck + 2 Option +9 + 12op 1
2 Bộ Bạch Hổ+ Luck + 2 Option +9 + 12op 1
3 Bộ Địa Long + Luck + 2 Option +9 + 12op 1


# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 dwchien 0 / 170 / 400 Grand Master 21/10 03:33:35
2 caylv 0 / 170 / 400 Grand Master 21/10 15:35:24
3 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 Grand Master

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DkVT 0 / 170 / 400 Blade Master 21/10 02:03:19
2 ZestDK 0 / 170 / 400 Blade Knight 21/10 03:32:43
3 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 350 Dark Knight

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Xin1landie 0 / 170 / 400 Hight Elf 21/10 01:00:22
2 Fukada 0 / 170 / 400 Hight Elf 21/10 01:08:21
3 MeoU 0 / 170 / 400 Hight Elf 21/10 06:39:54

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zesttttt 0 / 170 / 400 Duel Master 21/10 00:41:03
2 robin 0 / 170 / 400 Duel Master 21/10 02:16:05
3 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 Duel Master

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DlVT 0 / 170 / 400 Lord Emperor 21/10 01:20:58
2 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 DarkLord
3 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 DarkLord

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 butsm 0 / 170 / 400 Dimension Master 21/10 01:48:08
2 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 Bloody Summoner
3 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 Bloody Summoner

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zest 0 / 170 / 400 First Master 21/10 03:40:25
2 RFVT 0 / 170 / 400 Rage Fighter 21/10 05:15:12
3 Chưa MAX RS/LV 0 / 170 / 400 First Master