Cụ thể là ở sever Anh Hùng
Tên Nhân vật: YTaKim
Class: ELF
Vũ Khí: Mỹ Nhân Cung + luck + 10%
Train 15p la độ bền tụt về 0.
Mình đã + thêm điểm vào vit và Str nhưng ko thấy cải thiện.