cần ra đi acc Elf Sv Anh hùng , hơn 116k Gcoin Vip , 28k Gcoi KM + 50k Vp trong ing. acc max Rs. giá 120k momo. ae nào xúc liên hệ Fb : facebook.com/nejisnow tài sản trong acc có nhiều thứ có giá trị. cảm ơn