Như tiêu đề Admin và các ae cho em xin danh sách các dòng op của Đồ Hoàn Hảo Wing, Pen, Ring, Trang Bị, Vũ Khí !
Chân thành cảm ơn và mong server ngày càng phát triển !