Công thức Ép Cánh 2.5

Công thức Ép Wing 2.5
Các bạn đến Golbin tại Noria sau đó đặt các nguyên liệu cần thiết vào.


Có thể sẽ hiển thị tỷ lệ ảo 1% ở Goblin nhưng đừng quá lo lắng, khi cho nguyên liệu vào sẽ luôn MAX Tỷ lệ thành công là 30%
Cloak Of Death
Wing Of Chaos

Wings of LifeWing Of Magic


Chi tiết vật phẩm:

 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 4%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 4%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 4 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 4%


Nguyên liệu săn tại boss Medusa, Kundun, Selupan.Hướng dẫn xoay Wing 4
Hình ảnh minh họa:


Chi tiết vật phẩm:


 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 7%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 7%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 7 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 7%


A/ Chế tạo lông vũ Garuda.

+ Đá Ma Thuật 1 Cái
+ Cụm 30 Ngọc Ước Nguyện
+ Cụm 30 Ngọc Tâm Linh
+ Cụm 30 Ngọc Sáng Tạo
+ Cụm 30 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỷ lệ thành công tối đa ra Lông Vũ Garuda sẽ là: 60%.
B/ Chế Tạo Wing 4.

+ Lông Vũ Garuda
+ Huy Hiệu Vàng (Golden Sentence) - Săn Boss Medusa, Kundun.
+ Ngọn Lửa Garuda (Garuda's Flame) - Săn Boss Medusa, Kundun.
+ Cụm 30 Ngọc Ước Nguyện
+ Cụm 30 Ngọc Tâm Linh
+ Cụm 30 Ngọc Sáng Tạo
+ Cụm 30 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỷ lệ thành công tối đa ra Wing 4 sẽ là: 40%


Hướng dẫn xoay Mảnh Cánh Thiên Thần & Chinh Phục
(Nguyên liệu Xoay Wing SS8)

Để có thể xoay được Wing SS8 bắt buộc các bạn phải có mảnh cánh Thiên Thần & Chinh Phục.
2 Nguyên liệu này sẽ ko rơi mà bắt buộc tham gia Event Đua Top mới có.

Hình ảnh minh họa:Chi tiết vật phẩm:

 • Dùng để xoay wing SS8

Class sử dụng: Tất cả các class.

NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

 • Sau khi TradeMix sẽ nhận được 1 Lông Vũ Pha Lê


Nguyên liệu yêu cầu :

 • 1 Cánh cấp 4 + 9 trở lên

Tỉ lệ thành công là: 100%Hướng dẫn xoay Wing SS8

Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm:


 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 9%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 9%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 9 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 9%


Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
Xoay Tại: NPC Gobin Tại Noria Server 1 ( Tọa độ: 180 102)

Nguyên liệu yêu cầu :


 • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Đổi từ Wing 4)
 • 1 Mảnh cánh thiên thần hoặc chinh phục (Quà Event)
 • 1 Item EXC + 9 + 4 tính năng trở lên
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Chaos (Ngọc hỗn nguyên)
 • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện 10 viên
 • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 10 viên


Tỉ lệ thành công Tối đa là: 40% ( bao gồm cả các loại ngọc tỷ lệ )
Nếu thất bại sẽ mất hết nguyên liệu.

Chú ý: Chỉ số hiển thị ngoài client có thể hiển thị chưa đúng, nhưng khi đeo wing cấp cao tất cả các chỉ số trong game như dame, phòng thủ đều khỏe hơn wing cấp thấp.