Vào 19h30 hàng ngày sẽ diễn ra Event Đấu Trường Rực Lửa.

Hướng dẫn tham gia:

- Các bạn tìm gặp [NPC] Team Blue tọa độ (130 - 116) tại Lorencia tại sub 1.
- Click vào NPC và đăng ký tham gia Event.
- Các bạn sẽ được chọn Random vào đội Đỏ hoặc Xanh.
- Khi sự kiện diễn ra đội Đỏ và Xanh sẽ PK lẫn nhau.

Điều kiện tham gia event:

- Level tối thiểu để tham gia sự kiện : 50 Level
- Reset tối thiểu để tham gia sự kiện: 50 Reset
- Người chơi tối thiểu để sự kiện có thể bắt đầu: 10 Người
- Người chơi tối đa trong sự kiện: 100 Người
- Người chơi tối thiểu mỗi bên: 5 Người
- Khoảng cách chênh lệch giữa 2 đội: 2 Người

Giải thưởng event:

- Đội chiến thằng : mỗi thành viên nhận 2B, 2S, 2Life , 2 Chao, 10PcPoint, 1000 Wcoin.
- Top 1 Kill nhiều nhất nhận được 5B, 5S, 5Life , 5 Chao, 10PcPoint, 1000 Wcoin.