Các bạn tắt hết Unikey rồi làm theo các bước sau :