Chào Admin! Chào các ACE!
Hôm nay mình có 1 chút thắc mắc về các op của wing. Mong admin và ae chỉ giáo

Thứ nhất, về dòng x% khả năng phục hồi hoàn toàn HP. Vậy mình có xác suất được phục hồi đầy máu nhưng là khi nào? Khi tấn công hay bị tấn công?

Thứ 2, về dòng mnl: x% khả năng loại bỏ phòng thủ của đối phương. Loại bỏ ở đây là def của đối phương về 0 hay là dmg vẫn bị trừ vào đâu?

Thứ 3, về dòng x% khả năng phản đòn cận chiến. Cái này khó hiểu nhất. Là phản lại 5% dmg hay là 5% phản 100% dmg. Và chỉ được với tướng cận chiến, hay chỉ bị tấn công cận chiến mới phản.

Có thể nó rất đơn giản với nhiều người nhưng mình không biết. Ai nghĩ gì cư nói cho xôm forum lên nào ))
Chào ae!

P/S: Không có ai không có mặt nào dốt, chỉ có người thích dấu dốt mà thôi