Tên nhân vật:CauHai
Top :1 Sum
Nhận giải thưởng Top:set sum
Option nhận thưởng: 4% gst 5%ph
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


Đã...