Đối thoại giữa ADMIN và doi123

1 Tin nhắn khách

  1. - sv : đế vương
    - tên nv : KoKa
    hôm nay đã rs qua ngày mới lúc 0:00h nhưng BXH lại tính em rs lúc 24h59p54s
    - Em mong ADM xử lý cho em
    Em cảm ơn
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1