PDA

Xem bản đầy đủ : Sự KiệnTrang : [1] 2 3

 1. Nhiệm Vụ Hằng Ngày Trong Game Tại Mu
 2. Tổng Hợp Thời Gian Các Sự Kiện Diễn Ra Trong Game [Đế Vương]
 3. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Huyền Thoại - Thêm Bạn Thêm Vui
 4. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng - Thêm Bạn Thêm Vui
 5. Chuỗi 10 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW)
 6. Đua Top Alphatest Server Anh Hùng Từ Ngày 16/12 - 20/12/2015
 7. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương - Thêm Bạn Thêm Vui
 8. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW)
 9. Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ Ngày 06/02 - 10/02/2016
 10. Danh sách các thành viên Top All 4 ngày Server Đế Vương
 11. Danh sách các thành viên Top All 7 ngày server Đế Vương
 12. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Đế Vương Lần I
 13. Chuỗi các sự kiện tháng 2 Big Event Server Đế Vương
 14. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Phục Hưng (NEW)
 15. Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 24/02 - 28/02/2016
 16. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Phục Hưng- Thêm Bạn Thêm Vui
 17. Danh sách các thành viên Top All 4 ngày Server Phục Hưng
 18. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần I
 19. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ (NEW)
 20. Đua Top Alphatest Server Tân Thủ (Mới) Từ Ngày 10/03 - 14/03/2016
 21. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 22. Chuỗi các sự kiện tháng 3 Big Event Server Phục Hưng
 23. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Tân Thủ Lần I
 24. Chuỗi các sự kiện tháng 3 Big Event Server Tân Thủ
 25. Đại Chiến Công Thành (lần 1 - 25/03/2016)
 26. Chuỗi các sự kiện tháng 4 Big Event Server Phục Hưng
 27. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần II
 28. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 11/04 - 20/04/2016
 29. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 30. Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 08/04 - 11/04/2016
 31. Chuỗi các sự kiện tháng 4 Tuần II Big Event Server Phục Hưng
 32. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Server Anh Hùng Lần I
 33. Liên minh đại chiến- sever Phục Hưng
 34. Chuỗi các sự kiện tháng 4 Big Event Server Anh Hùng
 35. Chuỗi các sự kiện tháng 5 Tuần I Big Event Server Phục Hưng
 36. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần III
 37. Danh sách các thành viên được hỗ trợ RS Tân Thủ Server Phục Hưng Tháng 5
 38. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Bá Vương (NEW) 22/05 - 31/05/2016
 39. Đua Top Alphatest Server Bá Vương (Mới) Từ Ngày 19/05 - 22/05/2016
 40. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Bá Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 41. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần I
 42. Chuỗi các sự kiện tháng 6 Big Event Server Bá Vương
 43. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ (NEW) 08/06 - 17/06/2016
 44. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 45. Đua Top Alphatest Server Tân Thủ (Mới) Từ Ngày 05/06 - 08/06/2016
 46. Chuỗi các sự kiện tháng 6 Tuần II Big Event Server Bá Vương
 47. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần II
 48. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Tân Thủ Lần I
 49. Chuỗi các sự kiện tháng 6 Big Event Server Tân Thủ Cân Bằng Sát Nhập.
 50. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Tuần I Big Event Server Bá Vương
 51. Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 13/07 - 22/07/2016
 52. Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 10/07 - 13/07/2016
 53. Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 54. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Tuần II Big Event Server Bá Vương
 55. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần III
 56. Danh sách các thành viên Đua Top 4 Ngày Open nhận ngay Gcoint Server Anh Hùng
 57. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Anh Hùng Lần I
 58. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Big Event Server Anh Hùng
 59. Chuỗi các sự kiện tháng 7 Tuần III Big Event Server Bá Vương - Cân Bằng Sát Nhập
 60. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Bá Vương Lần 4
 61. Danh sách các thành viên Top Thần Tài Server Bá Vương Tháng 7
 62. Chuỗi các sự kiện tháng 8 Tuần I Big Event Server Anh Hùng
 63. Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Anh Hùng Lần II
 64. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW) 21/08 - 30/08/2016
 65. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ Ngày 18/08 - 21/08/2016
 66. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 67. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 8 Tuần II Big Event Server Anh Hùng
 68. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Anh Hùng Lần III
 69. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 9 Tuần I Big Event Server Anh Hùng
 70. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Đế Vương Lần I
 71. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 9 Tuần I Big Event Server Đế Vương
 72. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 9 Tuần II Big Event Server Anh Hùng
 73. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 GcoinKM - Đón Chào Open Server Phục Hưng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 74. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 20/09 - 23/09/2016
 75. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Phục Hưng (NEW) 23/09 - 02/10/2016
 76. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Phục Hưng Lần I
 77. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 10 Tuần I Big Event Server Phục Hưng
 78. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện ngắn ngày cân bằng sát nhập server Phục Hưng 16/10 - 20/10
 79. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (New)
 80. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ 13h Ngày 26/10 - 12h Ngày 29/10/2016
 81. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 82. [Sự Kiện] ✮ Báo danh nhanh tay - Nhận ngay Giftcode - Máy chủ Đế Vương.
 83. [Sự Kiện] Hướng dẫn nhận thưởng nhiệm vụ hàng ngày tại Web Quản Lý Nhân Vật.
 84. [Sự Kiện] Hướng dẫn nhận Danh Hiệu miễn phí theo mốc Reset ngoài Web quản lý.
 85. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ (NEW) 06/11 - 20/11/2016
 86. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Tân Thủ (Mới) Từ Ngày 03/11 - 06/11/2016
 87. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode Cực Đã - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 88. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Đế Vương Lần I
 89. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện tháng 11 Tuần Big Event Server Đế Vương
 90. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Đại Chiến Tân Thủ Lần I
 91. [Thông Báo] Chuỗi các sự kiện tháng 11 Tuần IV Big Event Server Tân Thủ
 92. [Thông Báo] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12 Tuần I Big Event Server Đế Vương: 04/12- 18/12/2016
 93. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 08/12 - 11/12/2016
 94. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Hoàng Kim (NEW) 11/12 - 20/12/2016
 95. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Hoàng Kim - Thêm Bạn Thêm Vui
 96. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Đua Top 7 Ngày Open Nhận Ngay Vũ Khí Server Hoàng Kim
 97. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Event Tuần IV Tháng 12 - Server Đế Vương
 98. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Event Tuần I Tháng 1 - Server Hoàng Kim
 99. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Event Tuần II Tháng 1 - Server Đế Vương
 100. [Sự Kiện] ✅ Tổng Hợp Thời Gian Các Sự Kiện Diễn Ra Trong Game
 101. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Huyền Thoại (NEW) 24/01 - 07/02/2017
 102. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 21/01 - 24/01/2017
 103. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 GcoinKM - Đón Chào Open Server Huyền Thoại - Xuân Đinh Dậu 2017
 104. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 1 Tuần III Big Event Server Đế Vương: 22/01 - 05/02/2017
 105. [Sự Kiện] Đăng ký tham dự Công Thành Chiến server Huyền Thoại lần I Ngày - 11/02/2017
 106. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 Tuần I Big Event Server Huyền Thoại: 10/02 - 20/02/2017
 107. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 1 Tuần Big Event Server Đế Vương: 10/02 - 13/02/2017
 108. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 26/02 - 12/03/2017
 109. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 110. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 23/02 - 26/02/2017
 111. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần I - Server Huyền Thoại 26/02 - 06/03/2017
 112. [Thông Báo] Sát Nhập Server Phục Sinh - MuMienNam.Com Vào Server Huyền Thoại - MuViet24h.Net
 113. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 3 Tuần II Big Event Server Huyền Thoại: 10/03 - 21/03/2017
 114. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 3 Tuần I Big Event Server Anh Hùng: 15/03 - 25/03/2017
 115. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện Tháng 4 tuần I Server Anh Hùng: 29/03 - 08/04/2017
 116. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Hoàng Kim (NEW) 03/04 - 17/04/2017
 117. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 31/03 - 03/04/2017
 118. [Sự Kiện] Chuỗi các sự kiện Tháng 4 tuần III Server Anh Hùng: 12/04 - 22/04/2017
 119. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Huyền Thoại (NEW) 06/05 - 20/05/2017
 120. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 03/05 - 06/05/2017
 121. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Huyền Thoại - Thêm Bạn Thêm Vui
 122. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Tân Thủ - Huyền Thoại (NEW) 14/05 - 28/05/2017
 123. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Tân Thủ - Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 11/05 - 14/05/2017
 124. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Tân Thủ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 125. [Sự Kiện] Đăng ký tham dự Event Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 8h 24/05/2017
 126. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần I - Server Huyền Thoại 02/06- 12/06/2017
 127. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW) 18/06 - 02/07/2017
 128. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 129. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Hoàng Kim (NEW) 08/07 - 22/07/2017
 130. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 05/07 - 08/07/2017
 131. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Hoàng Kim (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 132. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Anh Hùng (NEW) 17/07 - 31/07/2017
 133. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 14/07 - 17/07/2017
 134. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 135. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server Đế Vương (NEW) 02/08 - 16/08/2017
 136. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Đế Vương (Mới) Từ Ngày 30/07 - 02/08/2017
 137. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Đế Vương (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 138. [Sự Kiện] Đăng ký tham dự Event Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h ngày 02/08/2017 Lần I
 139. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 - Server Anh Hùng 03/08 - 12/08/2017
 140. [Sự Kiện] Chuỗi 11 sự kiện Đua Top - Open Beta Server [Thần Thoại] Mới 30/08 - 13/09/2017
 141. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thần Thoại (Mới) Từ Ngày 27/08 - 30/08/2017
 142. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Thần Thoại(Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 143. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 9 - Server Thần Thoại 16/09 - 25/09/2017
 144. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Phục Hưng] Mới 25/09 - 09/10/2017
 145. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 22/09 - 25/09/2017
 146. [Sự Kiện] ✅ Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Phục Hưng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 147. [Sự Kiện] Event Vui Trung Thu - Nhận Quà May Mắn.
 148. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Thần Long] Mới 18/10 - 01/11/2017
 149. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thần Long (Mới) Từ Ngày 15/10 - 18/10/2017
 150. [Sự Kiện] ✅ Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay 20.000 Gcoin KM - Đón Chào Open Server Thần Long (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 151. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 - Server Phục Hưng 13/10 - 23/10/2017
 152. [Trao Giải] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần III- Server Phục Hưng 27/10 - 07/11/2017
 153. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thần Long 20h - 11/11/2017
 154. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 - Server Thần Long 05/11 - 15/11/2017
 155. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Phục Hưng 20h - 8/11/2017
 156. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 - Server Thần Long 19/11 - 29/11/2017
 157. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Thiên Sứ] Mới 28/11 - 12/12/2017
 158. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thiên Sứ (Mới) Từ Ngày 25/11 - 28/12/2017
 159. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Thiên Sứ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 160. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 12 - Server Thần Long 06/12- 21/12/2017
 161. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 12 Tuần III - Server Thiên Sứ 15/12 - 25/12/2017
 162. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Hoàng Kim] Mới 03/01 - 12/01/2018
 163. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 31/12 - 03/01/2018
 164. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay Gifcode - Đón Chào Open Server Hoàng Kim (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 165. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Server Thiên Sứ 30/12 - 8/1/2018
 166. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 14/01/2018
 167. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top 7 Ngày All BXH Server Hoàng Kim
 168. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Server Hoàng Kim 15/01 - 24/01/2018
 169. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Tuần III - Server Thiên Sứ 19/01 - 29/01/2018
 170. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Huyền Thoại] Mới 30/01 - 08/02/2018
 171. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 27/01 - 30/01/2018
 172. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Huyền Thoại (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 173. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 1 Tuần III - Server Hoàng Kim 27/01 - 06/02/2018
 174. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 11/02/2018
 175. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 09/02/2018
 176. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 2 Tuần I Server Hoàng Kim 09/02 - 19/2/2018
 177. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 2 Tuần I Server Huyền Thoại 11/02 - 20/2/2018
 178. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 Tuần II Server Hoàng Kim 22/2 - 04/03/2018
 179. [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tháng 2 Tuần II Server Huyền Thoại 23/02 - 05/03/2018
 180. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 28/02/2018
 181. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Server Hoàng Kim 07/03 - 21/03/2018
 182. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần I Server Huyền Thoại 08/03 - 18/3/2018
 183. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [THIÊN SỨ] Mới 15/03 - 24/03/2018
 184. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server THIÊN SỨ (Mới) Từ Ngày 12/03 - 15/03/2018
 185. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server THIÊN SỨ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 186. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 14/03/2018
 187. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 15/03/2018
 188. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần II Server Huyền Thoại 20/03 - 25/3/2018
 189. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thiên Sứ 20h - 27/03/2018
 190. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Server Thiên Sứ 27/03 - 05/04/2018
 191. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 3 Tuần III Server Huyền Thoại 27/03 - 10/04/2018
 192. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 4: 20h - 02/04/2018
 193. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 4 Tuần I Server Thiên Sứ 07/04 - 13/04/2018
 194. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 4 Tuần I Server Huyền Thoại 13/04 - 02/05/2018
 195. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 5: 20h - 19/04/2018
 196. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 4 Tuần II Server Thiên Sứ 16/04 - 30/04/2018
 197. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thiên Sứ Lần 3: 20h - 18/04/2018
 198. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Anh Hùng] Mới 02/05 - 11/05/2018
 199. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Anh Hùng (Mới) Từ Ngày 29/04 - 02/05/2018
 200. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Anh Hùng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 201. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần I Server Thiên Sứ 02/05 - 07/05/2018
 202. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h - 13/05/2018
 203. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần I Server Huyền Thoại 10/05 - 25/05/2018
 204. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 6: 20h - 14/05/2018
 205. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần I Server Anh Hùng 14/05 - 23/05/2018
 206. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h - 25/05/2018
 207. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 5 Tuần II Server Anh Hùng 26/05 - 04/06/2018
 208. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại Lần 7: 20h - 27/05/2018
 209. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần I Server Huyền Thoại 30/05 - 13/06/2018
 210. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần I Server Anh Hùng 10/6 - 19/6/2018
 211. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top Chủng Tộc Tháng 6 Tuần I Server Huyền Thoại
 212. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần II Server Huyền Thoại 18/6 - 2/7/2018
 213. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top Phú Hộ Server Anh Hùng Tháng 6 Tuần I
 214. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 6 Tuần II Server Anh Hùng 23/06 - 03/07/2018
 215. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Anh Hùng 20h - 26/06/2018
 216. [Trao Giải] Danh sách các thành viên Top Chủng Tộc Tháng 6 Tuần II Server Anh Hùng
 217. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 7 Tuần I Server Anh Hùng 06/07 - 20/07/2018
 218. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 7 Tuần I Server Huyền Thoại 07/07 - 27/07/2018
 219. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Thiên Sứ] Mới 25/07 - 03/08/2018
 220. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Thiên Sứ (Mới) Từ Ngày 22/07 - 25/07/2018
 221. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Thiên Sứ (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 222. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 7 Tuần II Server Anh Hùng 23/07 - 06/08/2018
 223. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Thiên Sứ 20h - 05/08/2018
 224. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 Tuần I Server Anh Hùng 16/08 - 09/09/2018
 225. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 Tuần I Server Thiên Sứ 06/08 - 15/08/2018
 226. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 8 Tuần II Server Thiên Sứ 18/08 - 27/08/2018
 227. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 9 Tuần I Server Thiên Sứ 01/09 - 10/09/2018
 228. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Huyền Thoại] Mới 12/09 - 21/09/2018
 229. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Huyền Thoại (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 230. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Huyền Thoại (Mới) Từ Ngày 09/09 - 12/09/2018
 231. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 23/09/2018
 232. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 9 Tuần I Server Huyền Thoại 24/09 - 04/10/2018
 233. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Phục Hưng] Mới 30/09 - 09/10/2018
 234. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Hưng (Mới) Từ Ngày 27/09 - 30/09/2018
 235. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Phục Hưng (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 236. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần I Server Huyền Thoại 07/10 - 17/10/2018
 237. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Phục Hưng 20h - 13/10/2018
 238. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần I Server Phục Hưng 12/10 - 22/10/2018
 239. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 14/10/2018
 240. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 10 Tuần II Server Huyền Thoại 21/10 - 31/10/2018
 241. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Hoàng Kim] Mới 04/11 - 13/11/2018
 242. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Hoàng Kim (Mới) Từ Ngày 01/11 - 04/11/2018
 243. [Sự Kiện] Chia Sẻ Liền Tay Nhận Ngay GiftCode - Đón Chào Open Server Hoàng Kim (Mới) - Thêm Bạn Thêm Vui
 244. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 Tuần I Server Huyền Thoại 03/11 - 17/11/2018
 245. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Huyền Thoại 20h - 04/11/2018
 246. [Sự Kiện] Đăng Ký Tham Dự Công Thành Chiến Server Hoàng Kim 20h - 17/11/2018
 247. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 Tuần I Server Hoàng Kim 16/11 - 22/11/2018
 248. [Sự Kiện] Chuỗi sự kiện Big Event Tháng 11 Tuần II Server Huyền Thoại 20/11 - 05/12/2018
 249. [Sự Kiện] Chuỗi Big Sự Kiện Đua Top - Open Beta Server [Phục Sinh] Mới 02/12 - 11/12/2018
 250. [Sự Kiện] Đua Top Alphatest Server Phục Sinh (Mới) Từ Ngày 29/11 - 02/12/2018